Monica Gerhard

‹‹‹gallery  

f.1944 i Malmö
Malmö Konstskola Forum 1975-79

Malmö Museum, Ystad Konstmuseum, Statens Konstråd, Malmöhus Läns Landsting, Ystad, Växjö, Skurup och Malmö Kommun.
 


 
Kransen Blommorna Famnen